Szczegóły usługi

 

Tytuł

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki oceny przyjmowane są przez Radę Miasta, która decyduje o podjęciu działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu miejscowego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:18

Data publikacji

2020-03-13, 7:45

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry