Szczegóły usługi

 

Tytuł

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Opis

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:17

Data publikacji

2020-03-13, 7:45

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry