Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Opis

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 14:01

Data publikacji

2020-03-13, 7:45

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry