Szczegóły usługi

 

Tytuł

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych

Opis

Za pośrednictwem tej usługi Obywatel ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:08

Data publikacji

2020-03-13, 7:46

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry