Szczegóły usługi

 

Tytuł

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Opis


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:24

Data publikacji

2020-03-11, 9:18

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry