Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Opis

Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:22

Data publikacji

2020-03-13, 7:45

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry