Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Opis

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.
Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:
1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
3) na plantacjach drzew i krzewów,
4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
7) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
8) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:21

Data publikacji

2020-03-13, 7:46

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry