SSAS - kategoria pomoc społeczna

 
Pomoc

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Urząd Gminy i Miasta w Skawinie — Rynek 1, 32-050

cecha 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jednostka
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej do 1 roku Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w okresie powyżej 1 roku Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej do 1 roku Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w okresie powyżej 1 roku Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Osoby poniżej 18 roku życia korzystające z pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Kobiety w wieku powyżej 60 lat korzystające z pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat korzystający z pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej udzielonej korzystającym Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki budżetu gminnego na pomoc społeczną Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na funkcjonowanie placówek pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania z dziedziny pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Wartość zadań z dziedziny pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wartość bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów z pomocy społecznej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba punktów konsultacyjnych dla rodzin/osób w kryzysie działających na terenie gminy Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba osób korzystających ze wsparcia w punktach konsultacyjnych na terenie gminy Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba grup wsparcia i grup samopomocowych działających na terenie gminy Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Wydatki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Do góry