SSAS - kategoria gospodarka komunalna

 
Pomoc

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Urząd Gminy i Miasta w Skawinie — Rynek 1, 32-050

cecha 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jednostka
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Km
Liczba połączeń sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba budynków mieszkalnych wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Wydatki na gospodarkę ściekową Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wartość bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Km
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Wydatki na gospodarkę wodociągową Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wartość bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Zebrane odpady komunalne ogółem Brak Brak Brak Brak Brak Brak Tona
Odpady komunalne zebrane selektywnie Brak Brak Brak Brak Brak Brak Tona
Wydatki na gospodarkę odpadami Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba ludności objętej selektywną zbiórką odpadów komunalnych Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Do góry