SSAS - kategoria edukacja

 
Pomoc

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Urząd Gminy i Miasta w Skawinie — Rynek 1, 32-050

cecha 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jednostka
Liczba przedszkoli na terenie gminy ogółem Brak 16 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba przedszkoli na terenie gminy prow. przez samorząd gminny Brak 11 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli Brak 1152 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba miejsc w przedszkolach na terenie gminy ogółem Brak 1387 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba miejsc w przedszkolach prowadzonych przez samorząd gminny Brak 1191 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba opiekunów w przedszkolach prow. przez samorząd gminny Brak 109 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy Brak 1376573 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy prowadzonych przez sam. gminny Brak 9389000 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki inwestycyjne w przedszkolach prow. przez samorząd gminny Brak 17289 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wart. bezzwrotnego dofinansowania zew. pozyskanego na realizację proj. w przedszkolach prowadzonych przez sam. gminny Brak 0 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) Brak 7921154 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba szkół podstawowych na terenie gminy ogółem Brak 13 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba szkół podstawowych prowadzonych przez sam. gminny Brak 13 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Brak 2825 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 2825 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez sam. gminny Brak 145 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach podst. prowadzonych przez sam. gminny Brak 323 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie gminy Brak 23245374 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 23245374 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy VI z: j. polskiego, j. obcego, matematyki Brak 28 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Edukacyjna Wartość Dodana Brak 0 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Współ.
Liczba komputerów w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 442 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Wartość bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 11274 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) Brak 18897818 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba szkół gimnazjalnych na terenie gminy ogółem Brak 4 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba szkół gimnazjalnych prowadzonych przez sam. gminny Brak 3 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Brak 1353 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 1158 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez sam. gminny Brak 52 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach gim. prowadzonych przez samorząd gminny Brak 147 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Wydatki na funkcjonowanie szkół gimnazjalnych na terenie gminy Brak 1578727 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na funkcjonowanie szkół gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 11364658 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) Brak 9606099 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy III gimnazjum z egzaminu z języka polskiego Brak 68 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy III gimnazjum z egzaminu z historii Brak 60 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy III gimnazjum z egzaminu z matematyki Brak 45 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy III gimnazjum z egzaminu z przyrody Brak 52 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Średnia liczba punktów ze sprawdzianu na koniec klasy III gimnazjum z egzaminu z języka obcego Brak 63 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Punkt
Wydatki na utrzymanie infrastruktury edukacyjnej w gminie Brak 3037000 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na wyżywienie uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych Brak 2135923 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Wydatki na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów Brak 947616 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego transportu Brak 1070 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Osoba
Liczba komputerów w szkołach gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 202 Brak Brak Brak Brak Brak Brak Sztuka
Wartość bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów w szkołach gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd gminny Brak 39513 Brak Brak Brak Brak Brak Brak PLN
Do góry