Konsultacje Urzędu


Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  63 Kanał RSS Projekt

  Projekt "Rocznego programu współpracy (...) na 2020 r."

  Konsultacje społeczne w zakresie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

  Termin: 2019-08-19 - 2019-09-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Proces konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina

  73 Kanał RSS Ewaluacja procedur, standardów oraz efektywności procesu konsultacji społecznych

  Ewaluacja procedur, standardów oraz efektywności procesu konsultacji społecznych

  Ewaluacja procedur, standardów oraz efektywności procesu konsultacji społecznych

  Termin: 2019-08-05 - 2019-08-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych

  84 Kanał RSS Konsultacje projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych

  Konsultacje projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych

  Konsultacje projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG.

  Termin: 2019-07-07 - 2019-07-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych

  61 Kanał RSS Konsultacje projektu Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców

  Konsultacje projektu Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców

  Konsultacje projektu Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na terenie Gminy Skawina

  Termin: 2019-07-07 - 2019-07-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie lokalnego programu osłonowego, ktore ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie LPPS w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

  Termin: 2019-04-04 - 2019-05-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zanieczyszczenia przemysłowe powietrza

  Konsultacje społeczne projektu uchwały dot. zanieczyszczeń powietrza z przemysłu.

  Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii, złożenia uwag, bądź propozycji w zakresie projektu uchwały.

  Termin: 2019-03-12 - 2019-04-05

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry