Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Skawina

  Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Skawina

  Konsultacje społeczne w zakresie projektu Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Skawina

  Termin: 2020-01-31 - 2020-02-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

  Konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 r.

  Termin: 2019-10-22 - 2019-11-11

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry