Lista elektronicznych usług

 
Pomoc

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu
Sortuj według: Kolejność:
 • Deklaracja na podatek leśny

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.

 • Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

 • Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 • Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa i stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w trybie bezprzetargowym.

 • Pismo ogólne do urzędu

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.

 • Deklaracja na podatek rolny

  Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • Informacja w sprawie podatku leśnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego.

 • Informacja w sprawie podatku rolnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego.

 • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

  Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 • Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

  Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

 • Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

  Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na forum elek. systemu konsultacji społecznych właściwego podmiotu publicznego

 • Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

  Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne

 • Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

  Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych

 • Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

  Za pośrednictwem tej usługi,każdy Obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne

 • Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych

  Za pośrednictwem tej usługi Obywatel ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne.W ramach usługi można składać również wnioski dotyczący inicjacji konsultacji społecznych.

 • Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

  Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.

Do góry